അജ്ഞാതന്‍ 2009, ഒക്‌ടോബർ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

സര്‍ദാരും കൂട്ടുകാരനും മോര്‍ണിംഗ് വാല്കിന്പോവുകയായിരുന്നു ,അപ്പോഴാന്‍ വഴിയില്‍ രണ്ട ബോംബ്‌ കണ്ടത്‌ ,അപ്പോള്‍ സര്‍ദാര്‍:നമുക്കിത്‌ പോലീസില്‍ എല്പിക്കാം....."
കൂട്ടുക്കാരന്‍ "അത്‌ വേണ്ട വെറുതെ പോല്ലപ്പാവും "
സര്‍ദാര്‍:എന്ത് പൊല്ലാപ്പ്?
കൂട്ടുകാരന്‍:ഇതും കൊണ്ട് പോവുമ്പോള്‍ പൊട്ടിയാലോ?
സര്‍ദാര്‍"അപ്പോള്‍ നമുക്ക്‌ ഒരു ബോംബെ കിട്ടിയുലൂന്‍ പറയാം,അവര്കരിയില്ലല്ലോ?