അജ്ഞാതന്‍ 2009, ഡിസംബർ 30, ബുധനാഴ്‌ച

പുതിയ പ്രതീക്ഷകുലെടെയും പുത്തന് സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ചെരകേരി പുതുവര്‍ഷതിലെക് പറന്നുയരാന്‍ തയ്യാറായ എന്റെ എല്ലാ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ സുഹുര്തുകല്കും എന്റെ ഹൃദ്യമായ പുതുവര്ഷ ആശംസകള്‍ . 

1 comments:

വിനുവേട്ടന്‍|vinuvettan പറഞ്ഞു...

താങ്കള്‍ക്കും കുടുംബത്തിനും ഈ ലോകത്തിലെ സകല ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കും സമാധാനം നിറഞ്ഞ ഒരു സംവത്സരം നേരുന്നു.

http://thrissurviseshangal.blogspot.com/
http://stormwarn.blogspot.com/